PROW 2007-2013  |   Mapa strony  |   Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kresowi Sąsiedzi"

Laszki 280
37-543 Laszki

Tel.: +48 16 623 49 20
E-mail:

Aktualności

Nabór wniosków w zakresie "Małych projektów"
02.12.2013

Termin składania wniosków:

Od 16.12.2013r do 14.01.2014r

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRESOWI SĄSIEDZI” w Laszkach, Laszki 280, 37-543 Laszki, w godzinach 7.30 - 15.30.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl , Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „KRESOWI SĄSIEDZI” pod adresem: www.kresowisasiedzi.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru przez Lokalną Grupę Działania dla poszczególnych działań, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach poszczególnych działań przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl, a także Lokalnej Grupy Działania „KRESOWI SĄSIEDZI” pod adresem: www.kresowisasiedzi.pl oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „KRESOWI SĄSIEDZI” w Laszkach.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Małych projektów” w obecnym naborze wynosi 445 148,88  zł.

Ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru uzyskała min. 20 punktów (minimalne kryteria wyboru operacji).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRESOWI SĄSIEDZI”, Laszki 280, 37-543 Laszki oraz pod numerem telefonu 16 623 49 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Obszar działania LGD "Kresowi Sąsiedzi"

Gmina Laszki położona jest w południowo-wschodniej części Polski, administracyjnie w województwie podkarpackim, we wschodniej części powiatu jarosławskiego. W 13 sołectwach (Bobrówka, Czerniawka, Charytany, Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin, Wietlin Osada, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci oraz Wysock) zajmujących...

Dowiedz się więcej

Gmina Radymno usytuowana jest we wschodniej części Województwa Podkarpackiego, administracyjnie należy do powiatu jarosławskiego. Jako gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r. i zajmuje południowo– wschodnią część powiatu jarosławskiego, na obszarze stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny Dolnego Sanu...

Dowiedz się więcej

Gmina Wielkie Oczy położona jest w południowej części powiatu lubaczowskiego na Płaskowyżu Tarnogrodzkim na terenie pagórkowatym. Zajmuje obszar 147 km2 i liczy ok. 4100 mieszkańców. W jej skład wchodzi 10 sołectw: Bihale, Łukawiec, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Majdan Lipowiecki, Potok Jaworowski, Skolin, Wielkie Oczy, Wólka Żmijowska i Żmijowiska...

Dowiedz się więcej

Kresowi Sąsiedzi
realizacja i CMS: omnia.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Lokalna Grupa Działania "Kresowi Sąsiedzi" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013